image1 image2 image3

    Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vă invită la Simpozionul internațional:

 

Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea

răsăriteană și dialogul cu Apusul

 

    Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul universitar 2018-2019 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre a lui 2018 ca „Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

    Întâlnirea științifică se va desfășura în perioada 4-6 noiembrie 2018 la Facultatea  de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n..

Limbile admise: română și engleză.

 

Calendarul manifestării:

  • 1 august 2018: data limită pentru înscrierea la Simpozion. Aceasta se face prin transmiterea titlului şi a unui abstract al comunicării în limba engleză (150-300 de cuvinte), precum şi a unui CV rezumativ (maxim 10 rânduri) pe pagina web a Simpozionului: http://conference2018.orth.ro
  • 1 septembrie 2018: data limită pentru predarea textului final în format electronic. Textele sunt necesare pentru a pregăti traducerea în română, respectiv engleză. Se vor respecta indicaţiile de redactare utilizate de revista Studii Teologice http://www.studiiteologice.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=24. Textul final nu va depăși 12 pagini, respectiv 6000 de cuvinte.
  • 4 noiembrie: sosirea invitaților
  • 5-6 noiembrie: lucrările Simpozionului

Persoană de contact