image1 image2 image3

 

Program

Duminică, 4 noiembrie 2018 – Sosirea invitaților

Luni, 5 noiembrie 2018

Sesiune inaugurală, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă

09.00 – 09.40

 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,  Cuvântul de deschidere al Simpozionului
 • Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Alocuțiune inaugurală
 • Ips Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului Maramureşului şi Sălajului,  Ca toți să fie una (Ioan 17,21)

 

Sesiunea I,  Aula Facultății de Teologie Ortodoxă,

09.40  -10.40

 Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie

 • PS Visarion, Episcopul Tulcii, Titlu rezervat
 • PS Petroniu, Episcopul Sălajului, Comuniunea și solidaritatea românilor cu Ortodoxia răsăriteană
 • PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, Titlu rezervat
 • PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Biserica mărturisitoare și Unirea de la 1 Decembrie 1918
 • Conf. univ. dr. Adrian Lemeni, Coordonate ale sufletului românesc mărturisite de Părintele Dumitru Stăniloae în Ortodoxie şi românism, actualizate în contextul contemporan, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)

10.40 – 11.00  Pauză de cafea

 

Sesiunea a II-a, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă,

11.00 – 12.30

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan

 • Pr. prof. univ. dr. Viorel IonițăCriterii de orientare a Bisericii Orodoxe Române în dialogul intercreștin, (Geneva)
 • Pr. prof. univ. dr. Jean Paul Durand, Evangelisation, Synodality and Peace: Roman Catholic Approaches, (Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris)  
 • Prof. univ. dr. Jooseop Keum, Church, „Minjung” and State: The Revival of Protestant Christianity in North Korea, (Presbyterian University and Theological Seminary in Seoul, South Korea)
 • Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, Rolul învățăturii de credință în promovarea unității Bisericii, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)                

13.00 - 15.00 Pauză de masă

 

Secțiunea Teologie

Sesiunea a III-a, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă,

15.00 – 17.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniță, Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

 • Prof. univ. dr. Astrid Kaptijn, Identity and Dialogue. A Catholic Perspective on Missions and Parishes in the Diaspora, (L'Université de Fribourg)
 • Dr. Paul Woods, Unity and Identity in Evangelicalism and Prospects for Bridge Building with the Orthodox Church, (Oxford Centre for Mission Studies)
 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Mărturisirea credinței - izvor al unității credinței în Dumnezeul cel adevărat, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Unitatea în credință, temei al unității neamului (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Conceptul de unitate în Dogmatica ortodoxă. Depășirea influențelor din scolastica medievală, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad) 

 

Secțiunea Istorico-Practice

Sesiunea a III-a, Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

15.00 – 17.00

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Pr. conf. univ. dr. Daniel Buda

 • Dr. Paolo Odorico, The Rhetoric of Holiness, (EHESS, France)
 • Fr. dr. Abdo Badwi, Unity and Diversity, (Holy Spirit University of Kalisk)
 • Fra. prof. univ. dr. Agustí Boadas Llavat, Rădăcini medievale ale spiritului de Assisi: valoarea diversității ca punte de respect și dialog, (Catalunia)
 • Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Domnitorul Mihai Viteazul (1593-1601), simbol al unității naționale, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. conf. univ. dr. Radu Mureșan, Rolul ortodoxiei în ansamblul lumii creștine. Implicarea profesorului Vasile ISPIR ÎN dialogul inter-religios din perioada interbelică,(Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)

Secțiunea Muzicologie

Sesiunea a III-a, Sala Vasile Petrașcu (212)

15.00 – 17.00

Moderator: Muzicolog dr. Constanța Cristescu

 • Pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei, Unitate și uniformitate prin cântarea bisericească, în viziunea unor protopsalți români, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)
 • Lect. univ. dr. Radu-Ioan Mureșan, Actul de credință între seducția afectivă a sentimentului muzical și autentica calitate a sentimentului spiritual eclezial. Prolegomene la o Estetică teologică ecumenică, (Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu, Limbile liturgice din cărțile de cult și din cântările de strană la români, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”, Universitatea din București)
 • Pr. prof. univ. dr. Mihai Brie, Crișana muzicală până la Unirea cea Mare (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman”, Universitatea de Oradea)
 • Conf. univ. dr. Mircea Buta, Titlu rezervat, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)

 

Secțiunea Artă Sacră

Sesiunea a III-a, Sala Nicolae Colan (201)

15.00 – 17.00

Moderator: Diac. conf. univ. dr. Marin Cotețiu

 1. Lect. univ. dr. Marius Dan Ghenescu, Asemănarea interioară a portretului, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. C. Măruțoiu, I. Bratu, O. F. Nemeș, V. C. Măruțoiu, C. Neamțu, T. Tia, Investigarea științifică a picturii de la biserica de lemn din Agârbiciu, jud. Cluj, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Prof. univ. dr. Marcel Muntean, Lect. univ dr. Claudia Trif, Specificul național în pictura românească. Studii de caz (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 4. Dr. Ioan Popa Bota, Icoana pe sticlă - element al identității și unității culturale (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 5. Prof. univ. dr. Mihaela Palade, „One Lord, One Faith...”, Two Aestetic Visions: Icon and Painting (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)

17.00 - 17.15 Pauză de cafea

 

Secțiunea Teologie

Sesiunea a IV-a, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă

17.15 - 19.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea

 • Prof. dr. Nicolas Abou Mrad, Identity and Openness. Biblical Perspectives and the Example of the Middle East, (EPHE, Section de Sciences Religieuses, Sorbonne)
 • Fr. dr. Jacob Thekeparambil, Simon as Symbol of Church Unity according to St. Ephrem and Jacob of Sarug, (St. Ephrem Ecumenical Instute, Kottayam, Kerala)
 • Fr. prof. univ. dr. Sergey Trotyanskiy, Basil the Great on the Eschatological Unity of the Body of Christ, (Union Theological Seminary, New York, USA)
 • Dr. Marina Ngursangzeli Behera, Heavenly Citizenship: A Concept for Union and an Identity Marker for the Mizo Christians, (Oxford Centre for Mission Studies, UK)
 • Prof. dr. Andrés Valencia Pérez, Unity and Identity Decisive Principles in the Catholic Theology, (Faculty of Theology, Valencia-Spain)

 

Secțiunea Istorico-Practice

Sesiunea a IV-a, Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

17.15 - 19.00

Moderatori: Pr. Prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Conf. univ. dr. Ion Marian Croitoru

 • Anmar Hayali, Migrant and International Churches in the Nederland, (Samen Kerk in Nederland (SKIN) / Together Church in The Netherlands)
 • Fr. Assist. prof. dr. Augustinos Bairactaris, Unity in Identity or Unity in Entity? Sharing or Possessing Christ?, (Patriarchal Ecclesiastical Academy of Crete)
 • Pr. conf. univ. dr. Daniel Buda, Should the Romanian Orthodox Church in Diaspora Contribute to Keeping the Ethnic Identity of Its Members?, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Naționalitatea sfinților, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

 

Secțiunea Muzicologie

Sesiunea a IV-a, Sala Vasile Petrașcu (212)

17.15 - 19.00

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu

 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, Activitatea muzical-bisericească a lui Nicolae Lungu (1900-1993), moment de sinteză și echilibru între tradiția bizantină și influențele apusene în cântarea liturgică din Biserica Ortodoxă Română, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Pr. lect. univ. dr. Stan Teofil, Coruri și dirijori din Maramureș – susținători ai unității de neam și țară, (Domeniului de Teologie Ortodoxă al Facultății de Litere, Centrul Univ. Nord din Baia Mare)
 • Pr. prof. dr. Nicolae Topîrcean, Evoluția învățământului muzical bisericesc în perspectiva centenarului, (Seminarul Teologic Ortodox din Alba-Iulia)

 

Secțiunea Artă Sacră

Sesiunea a IV-a, Sala Nicolae Colan (201)

17.15 - 19.00

Moderator: Prof. univ. dr. Marcel Muntean

 • Diac. conf. univ. dr. Marin Cotețiu, Restaurarea icoanei „Sf. Arhanghel Mihail”, atribuită preotului zugrav Luca din Iclod, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Lect. univ. dr. Alin Trifa, Contribuții artistice românești la iconografia ortodoxă americană, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Dr. Ioana-Marieta Jurcău, Three Biblical Spices and the Modern Assessment of their Effects in Stress Modulation - Coriander, Juniperus, Cinnamon, (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca)
 • Lect. univ. dr. Ramona-Niculina Jurcău, Mentha and Oxidative Stress - the Way from Dacian Medicine, to the Holy Bible and PubMed Publications, (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca)

 

Marți, 6 noiembrie 2018

Secțiunea Teologie I

Sesiunea I, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă

09.00 – 11.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan

 • Pr. prof. univ. dr. Xavier Morlans Molina, Fisuri pentru Dumnezeu în Eul impermeabil: propunerea creștinismului într-o lume secularizată, (Facultatea de Teologie, Universitatea Sant Pacià, Barcelona, Catalunia)
 • Pr. prof. univ. dr. Gaspar Mora Bartrés, Locul şi misiunea Bisericii în lumea noastră, (Facultatea de Teologie, Universitatea Sant Pacià, Barcelona, Catalunia)
 • Prof. univ. dr. Andreas Heiser, Unity and Identity in Free Evangelical Churches, (Ewersbach University of Applied Arts)
 • Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Biserică și neam, ieri și azi, în viziunea lui Ion Agârbiceanu. O actualitate provocatoare?!, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. lect. univ. dr. Mihai Burlacu, Attribute of Unity of Church and National Unity Concept, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)

 

Secțiunea Istorico-Practice

 Sesiunea I, Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

09.00 – 11.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Conf. univ. dr. Lukacs Olga

 • Pr. prof. univ dr. Nicolae Chifăr, Unitatea de neam și de credința în opera mitropolitului Nicolae Bălan, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, Nicolae Colan, luptător pentru Unirea din 1918, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Receptarea principiilor wilsoniene în discursurile liderilor naționali români din epoca Marii Uniri,  (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Formarea caracterului în societatea „post-adevăr” -Pastorala în fața „epidemiei de mediocritate” - (2018: România „contextuală”), (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

 

Secțiunea Muzicologie

Sesiunea I, Sala Vasile Petrașcu (212)

09.00 – 11.00

Moderator: Conf. univ. dr. Mircea Buta

 • Dr. Constanţa Cristescu, Jocuri identitare românești în Bucovina istorică – „hora”, (Centrul Cultural Bucovina, Suceava)
 • Lect. univ. dr. Matei Pop, „Imn de mângâiere” - Înveșmântarea muzicală a unor texte din poezia lui Ioan Alexandru, (Academia de Muzică, „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca)
 • Arhid. asist. univ. dr. Daniel Mocanu, Situația muzicii bisericești în reînființata Episcopie a Vadului, Feleacului și Clujului, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Tradiție, continuitate, identitate și noutate în muzica bisericească din Transilvania. Tendințe străine de spiritul tradițional, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

 

Secțiunea Teologie  II

Sesiunea I, Sala Ioan Bunea (105)

09.00 – 11.00

Moderatori: Pr. lect. univ. dr. Grigore-Dinu Moș, Lect. univ. dr. Ciprian Toroczkai

 • Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Misiunea preoțească și didactică a părintelui prof. dr. Ilarion V. Felea, ca slujire a unității de credință și de neam, reflectată în „Ziarul personal” (1927-1956), (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 • Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Românism și identitate românească în viziunea lui Nicolae Steinhardt, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. prof. univ. dr. Xavier Parés Saltor, Criterii pentru incinerare în lumea catolică, (Facultatea de Teologie, Universitatea Sant Pacià, Barcelona, Catalunia)
 • Prof. Óscar Arciniegas Toro, Importanţa gesturilor reale pentru comuniune, (Columbia)

 

11.00-11.30 Pauză de cafea

Secțiunea Teologie I

 Sesiunea a II-a, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă

11.30 - 13.00

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu, Lect. univ. dr. Nicolae Turcan

 1. Lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, Simboluri religioase creștine – mărturii ale unității de credință în teritoriile românești, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 2. Diac. asist. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea, Exegeza biblică nou-testamentară românească în ultimul secol, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 3. Dr. Ovidiu Neacșu, „...ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησου” Galateni 3,28 - între exegeza apuseană și erminia părinților niptici, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)
 4. Dr. Dacian But Căpușan, Contribuția Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei la menținerea unității de credință în secolul al XVII-lea, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

 

Secțiunea Istorico-Practice I

Sesiunea a II-a, Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

11.30 - 13.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Pr. lect. univ dr. Liviu Vidican Manci

 • Conf. univ. dr. Lukacs Olga, Caracterul creștinismului maghiar, interferențe răsăritene și apusene la începutul consolidării statale, (Facultatea de Teologie Reformată, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Mitropolitul Pimen Georgescu și Marea Unire. Câteva aspecte inedite, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
 • Pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca, Liturghierul lui Antim Ivireanul şi funcţiunea sa unificatoare, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 • Conf. univ. dr. Ion Marian Croitoru, Legea strămoșească a românilor, factor fundamental al identității și unității lor de credință, limbă, neam, cultură și civilizație, (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia” din Târgoviște)

Secțiunea Teologie II

Sesiunea a II-a,  Sala Vasile Petrașcu (212)

11.30 - 13.00

Moderator: Pr. ponf. univ. dr. Marian Vîlciu, Arhim. lect. univ. dr. Benedict Vesa

 • Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Sublimarea etnicului în teologhisirea Părintelui Rafail Noica pe urmele Sfinţilor Siluan şi Sofronie, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 • Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, Perspectivele dialogului teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-catolică după adoptarea documentului de la Chieti (2016), (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Lect. univ. dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Istoria și destinul culturii românești după evaluare critică a lui Ioan Petru Culianu, (Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, A fi român în România Unită. Vocația verticalității spirituale a unui neam hristic, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 • Pr. lect. univ. dr. NIcolae Coriolan Dura, Un vis devenit realitate - unitatea românilor ortodocși la ceas aniversar, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)

 

Secțiunea Istorico-Practice II

Sesiunea a II-a, Sala Ioan Bunea (105)

1.30 - 13.00

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Mircea Oros, pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta

 • Adrian Nicolae Petcu, Clerici și teologi ortodocși participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în documentele Securității comuniste, (CNSAS)
 • Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, Dimitrie Cantemir promotor al unității naționale la începutul secolului al XVIII-lea, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, Unitatea canonică a Bisericii Ortodoxe și disputa dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Dr. Dragoș Ursu, Teologie și Națiune. Dimensiunea religioasă a discursului public din zilele Unirii de la Alba Iulia, (Muzeul Unirii, Alba Iulia)
 • Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, Autoritate ierarhică și unitate bisericească în lumea virtuală. Scurtă analiză a mutațiilor discursului bisericesc din „agora viitorului”, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

13.00-15.00 Pauză de masă

 

Secțiunea Teologie I

Sesiunea a III-a, Aula Facultății de Teologie Ortodoxă

15.00 -17.30

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă , Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

 • Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Ortodoxia românească între Orient și Occident, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Diac. lect. univ. dr. Lucian Zenoviu Bot, Archimandrite Sophrony Sakharov's Ecclesiology, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova)
 • Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Identitate și misiune, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia)
 • Pr. lect. univ. dr. Adrian D. Covan, Duhul lui Elohim și unitatea monolitică a creației, (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara)
 • Arhim. lect. univ. dr. Benedict Valentin Vesa, Unitate lăuntrică, unitate de credință și unitate de neam. Retrospective și prospective la 100 de ani de la Marea Unire, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. conf. dr. Nicolae Moșoiu, Ortodoxia în comunitatea ecumenică. Izolaționism sau „sobornicitate deschisă”?, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

 

Secțiunea Istorico-Practice I

Sesiunea a III-a, Sala Liviu Galaction Munteanu (211)

15.00 -17.30

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, Pr. conf. univ dr. Dumitru Vanca

 • Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, „Botez, Euharistie, Ministeriu” - evaluare ortodoxă din perspectiva dialogului ecumenic, (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia” din Târgoviște)
 • Arhim. lect. univ. dr. Casian Rușet, Unity and Identity in the Romanian Church Legislation at the Beginning of the 20th Century. Fulfilments and Challenges, (Universitatea „Eftimie Murgu”, Reșița)
 • Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta, Cuvântul lui Dumnezeu şi comunicarea lui – esenţa existenţei umane, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. lect. univ. dr. Mircea Oros, Unitatea Națională, paradigma unității liturgice, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău, Titlu rezervat, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Protos. dr. Simion Pintea, Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca - element al unității clujenilor în preajma Marii Uniri, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

 Discuții

 

Secțiunea Teologie II

Sesiunea a III-a, Sala Vasile Petrașcu (212)

15.00 -17.30

Moderator: Diac. asist. univ. dr. Olimpiu Benea        

 • Pr. conf. univ. dr. David Pestroiu, Unitate de credință și dezbinări indentitare în postmodernitate, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București)
 • Lect. univ. dr. Nicolae Turcan, Funcția unificatoare a iubirii la Părintele Dumitru Stăniloae, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. conf. univ. dr. Gavril Trifa, Iubirea divină intratrinitară, model de unitate în familia creștină, (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara)
 • Pr. dr. Florin Cătălin Ghiț, Preocupări sociale în scrierile teologilor ortodocși clujeni în perioada interbelică, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea, Documentul Biserica: Spre o viziune comună. Contribuția Bisericii Ortodoxe la redactarea acestuia și receptarea lui în Ortodoxie,  (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Dr. Paul Siladi, Identitatea creștină în filmul „Silence” (2016). Interogații contemporane dintr-o perspectivă misionară, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

 

 Discuții

Secțiunea Istorico-Practice II

Sesiunea a III-a, Sala Ioan Bunea (105)

15.00 -17.30

Moderator: Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia

 • Dr. Paul Ersilian Roșca, Archimandrite Filaret Jocu – between Serving God and Espionage, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Dr. Cezar Login, Unitate şi uniformitate liturgică în Biserica Ortodoxă Română în secolul al XX-lea, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Pr. prof. Nicolae Feier, Bistrițenii Marii Uniri. Rolul Bisericii Coroana din Bistrița pe lângă care funcționa Casina Română, punct nodal de întâlnire a unioniștilor ardeleni cu Casa Regală și Guvernul României, aflate la Iași, (Biserica „Coroana”, Bistrița)
 • Dr. Vasile Rojneac, Unitatea de credință și de Neam reflectată în poezia patriotică a poetului transilvănean George Coșbuc (1866-1918), (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • Dr. Mihai Floroaia, Unitatea religioasă şi identitatea naţională – teme centrale ale discursului clericilor în preajma anului 1918, (Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț)
 • Lect. univ. dr. Sorin Bute, Christianity, between Enlightenment and Postmodernism, (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia” din Târgoviște)

17.30 – 18.00  Pauză de cafea

18.00 – 18.30 Concluziile simpozionului

Pr. prof univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea

18.30 – 19 .30 – Concert festiv dedicat centenarului Marii Uniri cu participarea:

 • Corului de cameră Psalmodia Transylvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă, Dirijor Pr. Prof. Vasile Stanciu
 • Cvartetului de coarde Cantabile: Delia Rebrean-Vioara 1, Cosmina Salvan-Vioara 2, Andrada Călugăr-Violă, Diana Știr-Violoncel

Expoziția de artă a profesorilor specializării Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă: Icoana, simbol al unității de credință românească

19.30 Cina

 

Miercuri, 7 noiembrie  2018

Plecarea invitaților

 •  

Program